Bridging the Security GapOptimaal beveiligd, een partner voor nu en later

The S-Unit is uw offensieve partner op het gebied van Security. Wij kunnen u vertellen waar u kwetsbaar bent en doen dit graag vóórdat u er last van heeft.

Latest insights from The S-Unit HQ

Thursday, June 6, 2019 - 09:37

Multiple webservices on the SAS application are vulnerable to Java deserialization attacks and Unauthenticated XML External Entities in SAS BI Web Services 9.4

You can find the Dutch version of this post here


Thursday, June 6, 2019 - 09:24

Meerdere webservices op de SAS applicatie zijn kwetsbaar voor Java deserialisatie aanvallen en het rest endpoint /SASBIWS/rest/services is kwetsbaar voor XML External Entity aanvallen.


Wij helpen u metWeb Penetratietest
Wij zorgen ervoor dat uw websites van top tot teen gecontroleerd worden op potentiële gevaren.

Offensive As A Service
Zijn uw onzichtbare muren even sterk als de fysieke? Wij stellen uw beveiliging op de proef.

Infra Penetratietest
Onze medewerkers speuren uw digitale poorten af, op zoek naar mogelijke zwakheden.

Consultancy
Wij bieden offensief advies over uw infrastructuur, zodat u uw kwetsbaarheden kent